DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ

Özel dedektiflik;gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda, belirli bir konu ile ilgili TCK Yasaları ve Medeni Kanun çerçevesinde, insanların kişilik hakları ve özel hayatına girilmeden, her türlü bilgiyi toplayıp değerlendirdikten sonra, suç teşkil edenleri ilgili makam (Adli, İdari ve Resmi Hukuk Güçleri), gerçek ve tüzel kişilere bilgileri sunmakla görevli araştırma birimidir.

Özel dedektif; gerçek ve tüzel kişiler adına, talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgiyi toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan, gerçek ve tüzel kişilere karşı olabilecek her türlü tehlikenin önlenmesi amacıyla danışmanlık hizmeti veren, bu görevler sırasında bir suça muttalı olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasını sağlayan ve bu kanunla verilen yetkileri kullanan görevlidir.

Ticari Dedektiflik Hizmetleri

KİŞİSEL DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ